Martyna Perek

 • założyciel ESN PW
 • pierwsza Przewodnicząca ESN PW
 • organizator NP Warszawa 2007
 • rozpoczeła współpracę z Samorządem Studenckim PW

Anna Balcerowska

 • duży wkład w rozwój ESN PW
 • wiele lat aktywna w życiu sekcji
 • reprezentantka sekcji na arenie międzynarodowej
 • rozpoczeła współpracę z CWM PW

Paweł Beca 

 • organizator NP Warszawa 2007
 • założyciel i administrator Forum ESN PW
 • założyciel i administrator of ESNopedia PW
 • webmaster i administrator strony sekcyjnej
 • wiele lat aktywny w życiu sekcji

Maciej Lipiński

 • webmaster i administrator strony sekcyjnej
 • założyciel i administrator ESNopedia PW
 • założyciel newslettera dla obcokrajowców
 • jeden z założycieli projektu Mentor w ESN PW

Karol Ślusarski

 • były Przewodniczący ESN PW
 • były Koordynator Ogólnopolski projektu SocialErasmus 
 • były Koordynator Ogólnopolski projektuESNOLYMPICS
 • odpowiedzialny za świetną współpracę z: ISO, CWM, KZ, SSPW, ESN Warszawa
 • malarz pierwszego pomniku ESNu na świecie :)