Jak co roku, tak samo i teraz, w dniach 26-29 maja, Stowarzyszenie ESN Polska spotkało się na wyborczym Natinal Platform (tym razem w Lublinie) by rozmawiać o przyszłości naszej organizacji i wybrać nowy zarząd.

Chcielibyśmy ogłosić, że tym razem udało nam się zebrać prawie kompletny skład zarządu!

Powitajcie więc gorąco nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia ESN Polska:
Przewodnicząca - Anna Krysiuk (ESN PB)
Wiceprzewodniczący - wakat
Członek Zarządu ds. Finansów - Piotr Frankowski (ESN Gdańsk)
Członek Zarządu ds.Projektów Ogólnopolskich - Bartosz Saidel (ESN UEK)
Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych - Igor Pater (ESN Szczecin)