Przewodniczący - Jan Kłodawski - president.pw@esn.pl

Wiceprzewodnicząca - Natalia Ostapowicz - vicepresident.pw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów - Jagoda Rzeszotarska - treasurer.pw@esn.pl 

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Zofia Dobrowolska - hr.pw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Promocji - Damian Piróg - pr.pw@esn.pl