Przewodniczący - Damian Piróg- president.pw@esn.pl

Wiceprzewodnicząca - Joanna Trzpis - vicepresident.pw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów - Zofia Jethon - treasurer.pw@esn.pl 

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Joanna Czurak - hr.pw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Promocji - Maja Karaś - pr.pw@esn.pl